Tjenester:

Uavhengig kontroll, bygg-verditakst-skadetakst-naturskadetakster-skjønn og rådgivning.

Boligtaksering:
 • Alle type boliger-leiligheter,rekkehus og eneboliger
 • Hytte eiendommer
 • Boligtomter
 • Forhåndstaksering
 • Porteføljevurdering av eiendommer
 • Taksering av arv- og skifteoppgjør
 • Skattetakst for kommuner
Takstoppdrag:
 • Vurdering av næringseiendommer
 • Vurdering av tomter
 • Festeavgift
 • Forhåndstaksering
 • Vedlikeholdsplaner og vurdering
 • Skadetaksering
 • Naturskade
 • Skjønn.

Annet

Utfører også arbeide innenfor:
 • Boligsertifisering for Nordisk Boligsertifisering AS
 • Bruk av drone ved byggkontroll og andre tjenester
 • Samarbeid med Drone Verkstedet v/ Tommy Larsen, Svelvik
 • Meddommer i lagmannsrett og tingrett.
 • Uavhengig kontroll og Byggeledelse
 • Byggelånsoppfølging
 • Rådgiving innenfor prosjektutvikling etc.
 • Oppfølging i forbindelse med kjøp/salg av fast eiendom
 • Oppmåling med lasermålere
 • Utarbeidelse av plantegninger
 • Overtakelsesforretning ved kjøp/salg av bolig
 • Besiktigelse ved kjøp av bygning

Helstrup
Byggtakst

Adresse:
Buskerudveien 115
3027 Drammen


Postadresse:
3027 Drammen

Tlf:

92 85 02 58
E-mail:
arild@helstrup.no