Godkjenningsbevis

Sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og byggningsloven § 98 a.

Autorisasjonen gjelder følgende områder:
  • Verditaksering av boliger
  • Taksering av anleggsmidler i foretak
  • Skadetaksering av bygninger
  • Skjønn
  • Naturskade
Taksering av eiendommer siden 1967.
Bygningsingeniør, tømrermester og driftsøkonom.
Utdannet ved Norges Eiendomsmeglerskole i 1972-73.
Praksis fra advokatkontor i 1974 med eiendomssalg.
  • Sertifikat BVN
  • Godkjent bedrift med sertifikat etter Bygningsbransjens
  • Godkjent RO1-NO.RPAS.3857 av Luftfartstilsynet
  • Våtromsnorm, BVN
  • Sertifikat nr. 200411/16800
Ansvarlig kontrollerende for utførelse
SAK 1 § 13-5 Ansvarlig kontrolerende, tiltaksklasse 1

Helstrup
Byggtakst

Adresse:
Buskerudveien 115
3027 Drammen


Postadresse:
3027 Drammen

Tlf:

92 85 02 58
E-mail:
arild@helstrup.no